среда, 25 мая 2016 г.

Budowa ogrodzenie z plastiku na plot i furtkę ze sztachetek nie zada pozwolenia na to ani raportowania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem wyjątkowych przypadków.

Budowa plotki PCV na ogrodzenie i bramę ze sztachetek nie wymaga pozwolenia na budowę ani raportowania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc wyjątkowych wypadków.

Plot PVC na plot i furtkę ze sztachet nie przewyższające wysokości 2,2 m umieszczane pośrodku dwoma graniczącymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności biurowych. Dotyczy to również ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów w sąsiedztwie dróg prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy sztachety z Winylu na plot i furtkę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu powinno zawierać formę ogrodzenia, sposób zrealizowania jego instalacji i zaplanowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia wypada dodać deklaracje o prawie do dysponowania nieruchomością w zamiarach budowlanych oraz jeśli jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasami do konstrukcji sztachety PVC na plot i furtę sztachetowa zadane są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na miejsce zjazdu.

Stawianie ogrodzenia można rozpocząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Protest może zaistnieć w sytuacji, jak zamierzane ploty plastykowe na plot i bramkę ogrodzeniowa jest niekompatybilne z uzgodnieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej drogi. W przypadku kiedy przewidywane ogrodzenia PCV na plot i furtkę ogrodzeniowaprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. przez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu jest ważne przez czas dwóch lat. Wstrzymanie przystąpienia do prac przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w przypadku chęci zbudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий